Tag: Ya Ilahi Har Jagah Teri Ata Ka Sath Ho Jab Pade Mushkil Shah-e-Mushkil Kusha Ka Sath Ho